STARSZE WIADOMOŚCI

Po strajku i co dalej taksówkarzu !

Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.”

czytaj dalej

Oświadczenie

Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy TAXI nie popiera dzisiejszego strajku warszawskich taksówkarzy polegającego na nie przyjmowaniu zleceń i blokowaniu ulic Warszawy.
Uważamy, że taka forma protestu jest uciążliwa jedynie dla ewentualnych pasażerów taksówek, którzy dziś nie mogą skorzystać z ich usług oraz tysięcy innych mieszkańców stolicy, którzy narażeni dziś będą na poruszanie się ulicami Warszawy w wielkich korkach.
Pokazywanie dzisiejszego protestu taksówkarzy jako formy popieranej przez środowisko jest niezgodne

...czytaj dalej

katalog.inforam.pl

Katalog stron

Darmowy katalog stron

KIGT TAXI organizacją wspierającą Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym. Właśnie ten sektor przyczynia się do tworzenia innowacyjnej i dynamicznej gospodarki. Stanowi najliczniejszą grupę wszystkich firm, generuje znaczny % PKB i tworzy miejsca pracy.

Od pięciu lat Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest organizatorem przedsięwzięcia dedykowanego sektorowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pod nazwą Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EKMŚP). To trzydniowy cykl debat, spotkań, warsztatów i wydarzeń towarzyszących z udziałem paru tysięcy gości z kraju i Europy. W przeszło 50 sesjach merytorycznych bierze co roku udział kilkuset ekspertów, przedstawicieli struktur unijnych, nauki, administracji rządowej i samorządowej, instytucji około biznesowych oraz

...czytaj dalej

Współpraca KIGT i MKMRP

Szanowni Panstwo,

Pragnę poinformować o podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy Naszą Izbą a Mundurowym Klubem Motorowym Rzeczypospolitej Polskiej członka IPMC (Miedzynarodowego Stowarzyszenia Policji )

Przedmiotem porozumienia jest powołanie przy KIGT Straży Obywatelskiej której członkowie zostaną przyjęci do Klubu Mundurowego w celu szerokiej współpracy z organami policji i ITD przy likwidowaniu patologi i przestępczości. Jest to pierwszy postulat pana Jarosława Iglikowskiego w realizacji postulatów zgłaszanych przez taksówkarzy.

W najbliższych dniach zostanie opracowany regulamin i będą kontynuowane rozmowy z MKM oraz Policją i ITD a także Strażą Miejską. 

...czytaj dalej

Powołanie Dyrektora Generalnego Izby

Z dniem 11 maja 2015 roku powołałem na stanowisko Dyrektora Generalnego Izby
Pana Wojciecha Głażewskiego.

Życzę Panu Dyrektorowi sukcesów w aktywizacji izby 

dr hab. Jan Bestry
     Prezes

...czytaj dalej

Przypomnienie

Wszystkim naszym członkom uprzejmie przypominamy, iż przedsiębiorcy wykonując krajowy transport drogowy osób taksówką wykonują przewozy w rozumieniu art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) co oznacza, iż na mocy art. 26 d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.) są obowiązani do prowadzenia ewidencji czasu pracy w formie przewidzianej odpowiednio przez art. 25 ww. ustawy.

...czytaj dalej