STARSZE WIADOMOŚCI

Po strajku i co dalej taksówkarzu !

Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.”

czytaj dalej

Oświadczenie

Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy TAXI nie popiera dzisiejszego strajku warszawskich taksówkarzy polegającego na nie przyjmowaniu zleceń i blokowaniu ulic Warszawy.
Uważamy, że taka forma protestu jest uciążliwa jedynie dla ewentualnych pasażerów taksówek, którzy dziś nie mogą skorzystać z ich usług oraz tysięcy innych mieszkańców stolicy, którzy narażeni dziś będą na poruszanie się ulicami Warszawy w wielkich korkach.
Pokazywanie dzisiejszego protestu taksówkarzy jako formy popieranej przez środowisko jest niezgodne

...czytaj dalej

katalog.inforam.pl

Katalog stron

Darmowy katalog stron

Wypowiedź Prezesa KIGT

Zdaniem PrezesaZdaniem Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy „Taxi”, Dr hab. Jana Bestry: Podstawowym zadaniem Izby jest czynne uczestniczenie we wszystkich inicjatywach dotyczących uporządkowania rynku taxi w Polsce i budowania wizerunku taksówkarza jako zawodu zaufania społecznego. Od początku byłem przekonany o tym, że Związki Zawodowe powinny dojść do porozumienia i jednym głosem wypowiadać się w imieniu wszystkich taksówkarzy. Dlatego cieszy mnie fakt, że 26 marca podpisano porozumienie, którego celem jest wspólna reprezentacja taksówkarzy, czyli coś czego wcześniej nie zauważyłem.

...czytaj dalej

Omówienie porozumienia

W dniu 25 marca 2014 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy „Taxi”, odbyło się spotkanie Przedstawicieli Trzech Związków Zawodowych: Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Zawodowego Taksówkarzy „Warszawski Taksówkarz” oraz NSZZ „Solidarność” Komisji Międzyzakładowej nr 3005 Taksówkarzy Zawodowych m.st Warszawy. Celem spotkania było omówienie porozumienia, pomiędzy wymienionymi Związkami Zawodowymi.

Porozumienie (plik .pdf)

...czytaj dalej

Spotkanie w siedzibie KIG

W dniu 19 marca 2014 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy „Taxi”, odbyło się spotkanie Związków Zawodowych, oraz prezesów i właścicieli kilkunastu warszawskich korporacji taksówkarskich. Ponad 40 zgromadzonych osób poruszało tematy dotyczące zawodu taksówkarza m.in. ocena sytuacji i zagrożeń na rynku tej branży. W wyniku długich rozmów, powstał pomysł, aby organizacje społeczne zaczęły mówić jednym głosem w imieniu taksówkarzy, reprezentując ich interesy w jednolity sposób względem władz i organów samorządowych.

...czytaj dalej

Elektroniczny Punkt Kontaktowy

Krajowa Izba Gospodarcza jako partner Ministerstwa Gospodarki w realizacji projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” w zakresie Działania "Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego”, serdecznie zaprasza do zapoznania się z funkcjonalnościami elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK) za pośrednictwem platformy biznes.gov.pl.

Elektroniczny Punkt Kontaktowy umożliwia przedsiębiorcom znalezienie szczegółowych informacji o interesującej ich dziedzinie działalności gospodarczej, takich jak właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę czy sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych. EPK oferuje także pomoc przedsiębiorcom poprzez „Help Desk”, gdzie na pytania przedsiębiorców odpowiadają konsultanci oraz eksperci z właściwych urzędów administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.

Kontakt
Karolina Sierakowska

Krajowa Izba Gospodarcza
Partner projektu
tel. 22 630 96 57
e-mail: ksierakowska@kig.pl

...czytaj dalej