STARSZE WIADOMOŚCI

Po strajku i co dalej taksówkarzu !

Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.”

czytaj dalej

Oświadczenie

Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy TAXI nie popiera dzisiejszego strajku warszawskich taksówkarzy polegającego na nie przyjmowaniu zleceń i blokowaniu ulic Warszawy.
Uważamy, że taka forma protestu jest uciążliwa jedynie dla ewentualnych pasażerów taksówek, którzy dziś nie mogą skorzystać z ich usług oraz tysięcy innych mieszkańców stolicy, którzy narażeni dziś będą na poruszanie się ulicami Warszawy w wielkich korkach.
Pokazywanie dzisiejszego protestu taksówkarzy jako formy popieranej przez środowisko jest niezgodne

...czytaj dalej

katalog.inforam.pl

Katalog stron

Darmowy katalog stron

Ministerstwo Gospodarki uruchomiło Elektroniczny Punkt Kontaktowy

Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego, jak Ministerstwo Gospodarki informuje na swojej stronie internetowej,   jest działaniem realizowanym w ramach projektu pn. „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej”, finansowanego  z unijnych środków. Jest rozwinięciem i kontynuacją wybranych zadań projektu zmierzającego do uproszczenia procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka” .
Elektroniczny Punkt Kontaktowy (ePK) ma umożliwić realizację następujących funkcji:
- operacyjnej, polegającej na umożliwianiu dopełnienia procedur i formalności związanych z działalnością gospodarczą oraz uznawaniem kwalifikacji w ramach zawodów i działalności regulowanych w sposób zdalny i elektroniczny,
- informacyjnej polegającej na zapewnieniu dostępu zainteresowanych osób do katalogu informacji takich jak np.  właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę, czy sposobów i warunków dostępu  do rejestrow publicznych.
- pomoc poprzez ,,Help Desk'', gdzie na pytania przedsiębiorców odpowiadają konsultanci oraz eksperci z właściwych urzędów  administracji publicznej  oraz instytucji otoczenia biznesu.
Elektroniczny Punkt Kontaktowy jest więc jeszcze jedną, dodatkową drogą kontaktu z właściwymi organami, nie wyłączającą dotychczas stosowanych form komunikacji – bezpośredniej i listownej.
Zainteresowanych zachęcamy więc do odwiedzenia portalu biznes.gov.pl

...czytaj dalej

Życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć, aby ten magiczny czas przyniósł spokój i radość.
Niech Nowy 2014 Rok
spełni marzenia oraz wypełni życie satysfakcją z nowo podjętych wyzwań.

Wszelkiej pomyślności i sukcesów składa
Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy TAXI

...czytaj dalej

Krajowa Izba Gospodarcza - Komitet Transportu Miejskiego jednym z organizatorów wystawy w Parlamecie Europejskim

18 czerwca 2013 roku w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli otwarta zostanie wystawa prac dwóch polskich artystów - rzeźb Jerzego Tepera oraz malarstwa Jerzego Kapłańskiego.

Współorganizatorem wystawy, wespół z Centrum Polskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Brukseli, jest Komitet Transportu Miejskiego Krajowej Izby Gospodarczej. Jak powiedział dr Jan Bestry, przewodniczący Komitetu, wystawa w Parlamencie Europejskim, który jest nie tylko organem prawodawczym, ale i ustala budżet wspólnoty, ma do spełnienia dwa szczytne cele. Pierwszym jest zaprezentowanie polskiej kultury współczesnej na forum europejskim, drugim - zainteresowanie unijnych decydentów problemami transportu miejskiego w szybko rozrastających się aglomeracjach Europy, na przykładzie Polski (brak funkcjonalnych obwodnic wielkich, zatłoczonych miast, powszechne nakładanie się tras tramwajowych i autobusowych, przystanki i przejścia podziemne niedostępne dla niepełnosprawnych, fatalny stan ulic, złe oznakowanie, itp.)

Wybrana tematyka wystawy jest bogata w odniesienia społeczne, zwłaszcza rzeźby Jerzego Tepera na wystawie są zamierzoną

...czytaj dalej

Co dalej z cenami, oznakowaniem taxówek i nielegalnymi przewozami?

25 kwietnia 2013r, odbyło się kolejne, robocze spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta i przedtawicieli taksówkarzy, którego tematem były zmiany cen przewozu osób i oznakowania pojazdów. Pojawili się na nim przedstawiciele siedmiu stołecznych organizacji taksówkarskich. Spotkanie rozpoczęto od podsumowania wyników ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców naszego miasta z roku 2012 na zlecenie Urzędu Miasta, po czym przedstawiono nam propozycje zmian w cenach urzędowych, jak też oznakowania pojazdów. Te propozycje to podwyższenie opłaty za kilometr z 3,00zł na 3,50, oraz ceny za godzinę postoju z 40zł na 60. Zasugerowano wprowadzenie I strefy na terenie całego miasta. Została również podjęta kwestia naliczania wg. stawki w taryfie II w okresie świąt, tj. 24 i 31 grudnia, oraz w sobotę przed Wielkanocą od godz. 17.00. Ostatnią z tych propozycji Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy złożyła już dużo wcześniej. Tymczasem wniosek KIGT o podwyższenie stałej opłaty do 12zł, oraz ceny za przejechany kilometr do 4zł nadal nie jest brany pod uwagę. Pozostałe organizacje optowały za zmianą tejże stałej opłaty do 10zł, co również przeszło bez echa. W podobny sposób zareagowali z kolei przedstawiciele organizacji na propozycje zmian cen i oznakowania, jakie przedstawili Urzędnicy. Należy więc zaznaczyć, że na tym spotkaniu nie podjęto żadnych decyzji. Wiceprezydent Olszewski obiecał przekazać wnioski do Komisji Bezpieczeństwa i Nadzoru Porządku Publicznego, która zaznajomi się z nimi i być może w czerwcu, po kolejnym spotkaniu (na którym poruszy się też kwestie nielegalnych przewozów), takowe decyzje się już pojawią.

...czytaj dalej